Nghiệp vụ Hội thẩm nhân dân

Công tác hội thẩm

CÔNG TÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÉT XỬ CÁC LOẠI ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DUY XUYÊN Trong những năm qua, các vị Hội thẩm nhân dân huyện Duy Xuyên đã tích cực tham gia công tác xét xử với tinh thần nhiệt tình …

Xem chi tiết »
X