Tin hoạt động

Một số yêu cầu và giải pháp để thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách Tư pháp Hình sự ở Việt Nam hiện nay.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2-6-2005, của Bộ Chính trị về “Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020”, những kết quả đạt được về nhiều mặt đã tạo nên một số tiền đề và điều kiện cần thiết cho những cải cách cơ …

Xem chi tiết »

NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH TÒA ÁN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT VIỆC YÊU CÙA HỦY QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT TRONG VỤ ÁN DÂN SỰ

I. Quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành: Theo quy định tại khoản 4 Điều 34 của BLTTDS năm 2015:“Thẩm quyền của cấp Tòa án giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp có xem xét việc hủy quyết định cá biệt quy …

Xem chi tiết »

Bài viết nêu ý kiến về những vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng chế định án treo trên thực tiễn và sự cần thiết phải có văn bản hướng dẫn thi hành của Hội đồng Thẩm phán TANDTC.

1.Nguyên tắc áp dụng án treo Án treo là một chế định xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam. Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về án treo tại Điều 65. Để hướng dẫn thực hiện quy định về án treo, …

Xem chi tiết »

Hành động chung tay đẩy lùi COVID-19 năm 2021.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid 19”và kế hoạch triển khai lời kêu gọi của Ban thường trực mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, UBMTTQ Việt …

Xem chi tiết »
X