Tin hoạt động

1.500.000đ và 05 năm tù.

Đứng trước Tòa để trả lời các câu hỏi Hội đồng xét xử, Lê Hoàng Điệp khai báo rõ ràng rành mạch những tình tiết chứng cứ về việc bán ma túy của mình cho người khác. Là con một trong một gia đình có 2 mẹ con, năm 2008, …

Xem chi tiết »

Ngày hội chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020.

Ngày 10/7/2020, Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên đã tổ chức ngày hội chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Duy Xuyên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên đã nhiệt liệt hưởng …

Xem chi tiết »

Hành động chung tay đẩy lùi COVID-19

Hành động chung tay đẩy lùi COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBMTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên kêu gọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, …

Xem chi tiết »
X