Tin hoạt động

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CHẾ ĐỊNH HỘI THẨM NHÂN DÂN

Ngày 18/6/2021; Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên đã ban hành Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Vậy Hội thẩm nhân dân là ai? Họ tham gia xét …

Xem chi tiết »

Hoạt động tri ân ngày thương binh liệt sỹ.

Ngày 27/7/ hằng năm là ngày tri ân các anh hùng liệt sỹ, các đồng chí thương bệnh binh trên mọi miền đất nước nhằm tưởng nhớ công ơn của các thế hệ đi trước đã giành lại độc lập cho đất nước. Với ý nghĩa cao quý đó, ngày …

Xem chi tiết »

Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên với những đổi mới trong công tác xây dựng Đảng và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Trước những vận hội mới, thời đại công nghệ 4.0 tiến tới xây dựng chính phủ điện tử đã tạo ra cho nước ta nhiều cơ hội to lớn, được tiếp cận trang thiết bị máy móc hiện đại, vật tư tiền vốn, khoa học, công nghệ và kinh nghiệm …

Xem chi tiết »

LỊCH SỬ ÁO CHOÀNG XÉT XỬ CỦA THẨM PHÁN

Trong lịch sử tố tụng Việt Nam, quy địnhvề trang phục của Thẩm phán đã được đề cập từ rất sớm. Ngày 14/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành sắc lệnh số 13 quy định y phục của Thẩm phán tòa thượng thẩm và tòa đệ nhị cấp là …

Xem chi tiết »

SINH HOẠT THỂ THAO

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi sức khỏe của mỗi con người, của toàn dân là một yếu tố đảm bảo sự thắng lợi trong cuộc chiến chống Pháp, Mỹ xây dựng xã hội mới. Theo tư tưởng của Người, sự nghiệp Thể dục Thể thao (TDTT) luôn …

Xem chi tiết »

Sinh hoạt chuyên đề

Ngày 18/5/2021, Chi bộ Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không …

Xem chi tiết »
X