Tin hoạt động

Hành động chung tay đẩy lùi COVID-19

Hành động chung tay đẩy lùi COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và UBMTTQ Việt Nam huyện Duy Xuyên kêu gọi cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, …

Xem chi tiết »

Những bất cập trong việc xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật theo Khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015

Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (BLHS năm 2015), đánh dấu một bước tiến mới trong kỹ thuật lập pháp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập cũng như phù hợp với tình hình thực tiễn của nước ta. …

Xem chi tiết »
X