Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ và tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia tố tụng trong giải quyết các vụ án hành chính, dân sự trên lĩnh vực đất đai và các vụ án có liên quan.

Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên – Tòa án nhân dân huyện – Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên ký kết Quy chế phối hợp trong công tác cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ và tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia tố tụng trong giải quyết các vụ án hành chính, dân sự trên lĩnh vực đất đai và các vụ án có liên quan.

Duy Xuyên là huyện đồng bằng nằm phía Bắc tỉnh Quảng Nam, có tuyến quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc Nam đi qua, có di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, nhiều di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp quốc gia và nhiều làng nghề truyền thống được Nhà nước công nhận. Vì vậy từ một huyện kinh tế nông nghiệp chủ yếu nhưng những năm gần đây hoạt động công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch phát triển mạnh, quá trình đô thị hóa đang hình thành và phát triển từ đó tình hình tội phạm và tranh chấp trên lĩnh vực dân sự, thương mại…diễn ra khá phức tạp và gia tăng đáng kể.

Theo số liệu báo cáo tổng kết hằng năm thì thấy số vụ án năm 2022 tăng 150 vụ so với năm 2020 và tăng chủ yếu là án tranh chấp dân sự. Đặc biệt, số lượng các vụ án tranh chấp đất đai, các vụ án tranh chấp có liên quan đến quyền sử dụng đất ngày càng nhiều. Cụ thể là các tranh chấp thừa kế, tranh chấp hợp đồng liên quan đến đất đai, tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền sử hữu.

Trong số các vụ án dân sự, hôn nhân có liên quan đến đất đai thì nhiều vụ án tiến độ giải quyết còn rất chậm. Nguyên nhân một phần là do trình độ nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế, lịch sử quá trình quản lý đất đai tại địa phương còn nhiều bất cập. Một nguyên nhân khác là do các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện chậm phối hợp trong việc trả lời các văn bản về quá trình quản lý, sử dụng, nguồn gốc, ý kiến về công tác quản lý, sử dụng đất đai tại địa phương, cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ để Tòa án có cơ sở giải quyết vụ án.

Để tăng cường sự phối hợp trong công tác cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ và tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia tố tụng trong giải quyết các vụ án hành chính, dân sự trên lĩnh vực đất đai và các vụ án có liên quan; Khắc phục các vướng mắc, hạn chế và nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giải quyết các vụ án tranh chấp dân sự nói chung có liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai và các lĩnh vực khác có liên quan. TAND huyện Duy Xuyên đã chủ động phối hợp với UBND huyện Duy Xuyên, Chi nhánh VPĐK đất đai huyện dự thảo, góp ý bổ sung quy chế phối hợp giữa các cơ quan trên nguyên tắc phải đảm bảo tính hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của công dân; Phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong lĩnh vực quản lý. Đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Duy Xuyên, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQVN Huyện Duy Xuyên; vì mục tiêu xây dựng huyện Duy Xuyên phát triển nhanh, bền vững. Ủy ban nhân dân Duy Xuyên, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc huyện Duy Xuyên, Ủy ban nhân dân cấp xã, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên chủ động, tích cực, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ, cùng thực hiện tốt yêu cầu tháo gỡ các tranh chấp, bức xúc trong nhân dân, duy trì môi trường trật tự xã hội ổn định, tạo động lực cho quá trình xây dựng và phát triển huyện Duy Xuyên.

Tham dự lễ ký kết có đồng chí Phan Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, đồng chí Nguyễn Minh Quốc, Chánh án TAND huyện và đồng chí Đào Huy Tùng, Phó giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Duy Xuyên cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Phát biểu kết luận tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các cơ quan phối hợp, đồng chí Phan Xuân Cảnh đề nghị các cơ quan phối hợp, các phòng ban chuyên môn trực thuộc và UBND cấp xã cần thực hiện tốt Quy chế phối hợp, tăng cường trách nhiệm công vụ trong công tác chuyên môn, tránh đùn đẩy trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể theo các lĩnh vực nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tránh các trường hợp khiếu nại, bức xúc kéo dài, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị, trật tự an toàn tại địa phương.

Bài Viết: TP. Võ Thị Tám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Thể dục, Thể thao. Sinh thời, Chủ tịch Hồ …

X