Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết.

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 22/KH-TA ngày 09/4/2021 của Viện kiểm sát nhân
dân và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. Về việc sơ kết 03 năm thực hiện Quy chế
phối hợp số 01/QCPH-VKS-TA ngày 09/4/2018 giữa VKSND và TAND tỉnh Quảng
Nam trong việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách Tư pháp
(09/4/2018-09/4/2021). Sáng ngày 11/9/2021, Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân và
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tổ chức hội nghị liên ngành với nội
dung trên.
Liên ngành Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên đã tham
dự điểm cầu trực tuyến tại VKSND huyện Duy Xuyên. Dự Hội nghị có đồng chí
Huỳnh Thị Hiền, Trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn
Văn Tập, Viện trưởng VKSND huyện, đồng chí Nguyễn Minh Quốc, Chánh án Tòa
án nhân dân huyện cùng toàn thể các đồng chí thẩm phán, kiểm sát viên của 2 đơn vị.

Kết thúc hội nghị, sau khi nghe các ý kiến tham luận, lãnh đạo 2 ngành đã ký kết quy
chế sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp trong việc tổ chức các phiên tòa rút kinh
nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp.

 

Người viết: Võ Thị Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Một số yêu cầu và giải pháp để thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách Tư pháp Hình sự ở Việt Nam hiện nay.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2-6-2005, của Bộ Chính trị …

X