Phiên tòa rút kinh nghiệm

Trong 2 ngày 22 và 28/4/2021, Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên đã
phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên tổ chức 2 phiên tòa rút
kinh nghiệm theo Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 của Tòa
án nhân dân Tối cao và Kế hoạch công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân
tỉnh Quảng Nam do các thẩm phán: Võ Thị Tám và Đặng Thị Cẩm Nhung làm
chủ tọa phiên tòa với các vụ án: Võ Minh Điệp bị truy tố về tội Mua bán trái
phép chất ma túy theo khoản 2 Điều 251 BLHS và Võ Thanh Lâm bị truy tố về
tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, c khoản 2 Điều 174 BLHS.

      

Quang cảnh các phiên tòa rút kinh nghiệm

Các phiên họp rút kinh nghiệm

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, lãnh đạo 2 đơn vị đã tổ chức phiên họp để
rút kinh nghiệm xét xử với sự tham dự của Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa,
thành viên Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân,
Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, Trưởng và Phó đoàn Hội thẩm nhân dân. Trên
tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn góp ý và sự cầu thị, tiếp thu ý kiến, phiên
họp rút kinh nghiệm đã đánh giá được những ưu điểm và chỉ ra một số tồn
tại, thiếu sót. Qua đó, tập thể Thẩm phán, kiểm sát viên, Thư ký Tòa án, Thẩm
tra viên tiếp tục rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu trong công
tác chuẩn bị cho việc tổ chức phiên tòa và kỹ năng xử lý các tình huống pháp
lý xảy ra tại phiên tòa.

Thẩm phán : Võ Thị Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Liên ngành Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị sơ kết.

Thực hiện kế hoạch liên tịch số 22/KH-TA ngày 09/4/2021 của Viện kiểm sát nhân …

X