SINH HOẠT THỂ THAO

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi sức khỏe của mỗi con người, của toàn dân
là một yếu tố đảm bảo sự thắng lợi trong cuộc chiến chống Pháp, Mỹ xây dựng
xã hội mới. Theo tư tưởng của Người, sự nghiệp Thể dục Thể thao (TDTT) luôn
gắn với xự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, sự nghiệp vì dân giàu, nước
mạnh.
Con người có sức khỏe thì lực lượng sản xuất mạnh hơn, phát triển hơn, năng suất
lao động tăng hơn. Con người có sức khỏe thì năng động trong mọi hoạt động của
đời sống xã hội. Con người có sức khỏe thì trí tuệ có điều kiện phát triển phong phú
hơn.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của TDTT đối với sức khỏe của nhân dân được thể
hiện rõ quan điểm, làm TDTT là nhằm đem lại lợi ích cho nhân dân, cho dân tộc. Do
đó, Bác rất quan tâm và chỉ hướng phát triển. Người chủ trương phát triển phong trào
TDTT rộng khắp bởi TDTT có tác dụng gìn giữ và tăng cường sức khỏe của toàn
dân.
Bác cũng khẳng định để bảo vệ và tăng cường sức khỏe, bên cạnh sự quan tâm
chung của xã hội, trách nhiệm của mỗi cá nhân cũng cần được đề cao. Không những
thế, để tăng cường năng lực thể chất, còn phải có lòng kiên nhẫn, sự quyết tâm cao
trong rèn luyện thân thể. Bác Hồ kêu gọi toàn dân ta ai cũng có thể tập luyện TDTT,
ai cũng cần rèn luyện thân thể.
Từ tư tưởng đó, Chi bộ Tòa án đã cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch học tập
làm theo tư tưởng của Bác trong năm 2021 với chủ đề: “Luyện tập thể dục thể
thao, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của người cán bộ yêu nước”.
Với phương châm: "Mỗi người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần,
mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe", chi bộ đã
phối hợp với cơ quan, công đoàn tổ chức việc học tập và làm theo bằng các hoạt
động cụ thể. Hằng ngày sau giờ làm việc, toàn thể cán bộ công chức đảng viên trong
đơn vị đã tham gia tập luyện thể dục thể thao các môn như bóng bàn, cầu lông, đá
cầu….
Hoạt động này được các cán bộ đảng viên hưởng ứng tích cực và tham gia sôi nổi,
qua đó đã rèn luyện sức khỏe và giải trí sau giờ làm việc.

Người viết tin: TP Võ Thị Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sinh hoạt chuyên đề và bài viết của Tổng Bí Thư: Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện công văn số 09-CV/BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban chỉ đạo 35 huyện Duy …

X