THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn Hòa giải viên

Căn cứ Luật hòa giải và đối thoại tại Tòa án số 58/2020/QH14 ngày 16 tháng 6
năm 2020.
Căn cứ nhu cầu công tác và định biên Hòa giải viên theo quy định.
Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên thông báo nhu cầu tuyển chọn Hòa giải viên
công tác tại Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên cụ
thể như sau:
I. Chỉ tiêu Hòa giải viên: 03 người.
II. Tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ đối với người đăng ký tuyển chọn Hòa
giải viên:
1. Tiêu chuẩn và điều kiện:
– Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ Quốc và Hiến
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ,
có phẩm chất đạo tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật.
– Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thu ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm
tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên Thi hành án dân sự, Thanh tra viên, Luật sư,
chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công
tác, người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư.
– Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại.
– Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
2. Hồ sơ cá nhân:
– Đơn đề nghị bổ nhiệm.
– Sơ lược lý lịch.
Phiếu lý lịch tư pháp (Do cơ quan có thẩm quyền cấp không quá 6 tháng tính đến
ngày nộp hồ sơ)
– Quyết định bổ nhiệm hoặc xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền về việc đã là
Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thu ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện
kiểm sát, Chấp hành viên Thi hành án dân sự, Thanh tra viên.
– Xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền về việc đã hoặc đang là Luật sư, chuyên
gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm trong lĩnh vực công tác.
– Xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn về việc có hiểu biết về
phong tục tập quán và có uy tín trong cộng đồng dân cư.
III. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 10 tháng 12 năm
2020.

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính tại Trụ sở Tòa
án nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, số 466 đường Hùng Vương, khối
phố Mỹ Hòa, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên.

CHÁNH ÁN

Đã ký

Nguyễn Minh Quốc

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ TỘI “TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY” TRÊN THỰC TIỄN

1. Nguyên tắc chung trong việc xử lý các loại tội phạm về ma túy: …

X