Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên thực hiện nghi lễ chào Cờ đầu tháng.

Thực hiện công văn số 240/CV-TA ngày 23/6/2020 của Chánh án Tòa án nhân
dân tỉnh Quảng Nam và công văn số 190/TANDTC-VP ngày 26/5/2020 của Tòa án
nhân dân tối cao về việc thực hiện nghi lễ chào Cờ đầu tháng.
Sáng nay, thứ hai, ngày 06/7/2020 tuần đầu tiên của tháng, đúng 7h30 phút,
Cán bộ công chức người lao động với trang phục theo đúng quy định về lễ phục xếp
hàng ngay ngắn trước và thực hiện nghi thức chào Cờ và hát quốc ca.
Tại lễ chào cờ, cán bộ, công chức người lao động đã hát quốc ca theo nhạc nền
đã được chuẩn bị thể hiện sự trang nghiêm, lòng yêu tổ quốc và tự hào dân tộc và
trách nhiệm của mỗi công dân.
Nghi thức chào Cờ Tổ quốc đầu tuần nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu
nước, lòng tự hào dân tộc và biết ơn đối với thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì
nền độc lập, tự do của Tổ quốc; nhắc nhở toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và
người lao động trong cơ quan tinh thần phụng sự Tổ

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

NHỮNG VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH XÉT XỬ TỘI “TỔ CHỨC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY” TRÊN THỰC TIỄN

1. Nguyên tắc chung trong việc xử lý các loại tội phạm về ma túy: …

X