Giới thiệu Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên

Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên được thành lập theo Quyết định số 08/TATC ngày 10/8/1976 của Tòa án Nhân dân tối cao. Trải qua gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, TAND huyện đã không ngừng phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung lãnh đạo cán bộ, công chức phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; bảo đảm kỷ cương pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và tổ chức, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; đã khẳng định được vị trí, vai trò của đơn vị trong sự nghiệp cách mạng xây dựng quê hương Duy Xuyên và xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam.

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại án trên địa bàn một huyện có dân cư đông đúc, diện tích rộng bao gồm cả các xã vùng núi, vùng đồng bằng và vùng ven biển; hoạt động công nghiệp, thương mại dịch vụ và du lịch khá phát triển. Do đặc điểm của địa bàn nên tình hình tội phạm, các tranh chấp trên lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, thương mại và lao động diễn ra khá phức tạp; bên cạnh đó việc tăng thẩm quyền xét xử án hình sự và mở rộng thẩm quyền xét xử án dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính cho TAND cấp huyện khiến số lượng án thụ lý ngày càng gia tăng. Trong khi, đội ngũ Thẩm phán và Thư ký được biên chế ít, điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động còn nhiều khó khăn. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, TAND huyện luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng công tác xây dựng chi bộ Đảng và cơ quan thành một khối đoàn kết thống nhất và có sức chiến đấu cao; luôn chú trọng và đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc thực hiện lời dạy của Bác về “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “Gần dân, hiểu dân và học dân”.

Trong những năm qua, cùng với việc tập trung các nguồn lực cho thực hiện nhiệm vụ xét xử, giải quyết các loại án và công tác thi hành án hình sự, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử cũng luôn được đơn vị chú trọng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả công tác này, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, quán triệt thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ Thẩm phán, Thư ký Tòa án về yêu cầu và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong hoạt động của Tòa án. Từ đó, mỗi cán bộ luôn có nhận thức đầy đủ về trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong quá trình tiến hành tố tụng của mình. Với phương châm “Mỗi cuộc tiếp công dân, mỗi phiên hòa giải, mỗi phiên đối thoại, mỗi phiên tòa là một buổi tuyên truyền pháp luật”,  hàng năm đơn vị đã đề ra các giải pháp đột phá để tập trung thực hiện. Trong đó, việc chọn con người thực hiện, xác định nội dung, phương pháp tiến hành  và xác định đối tượng, địa bàn cần tuyên truyền, giáo dục pháp luật là yếu tố quyết định.

Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Trong công tác tiếp dân, đơn vị luôn bố trí những Thẩm phán, Thư ký có kinh nghiệm công tác, có nghiệp vụ vững vàng và có kỹ năng giao tiếp tốt trực tiếp thực hiện. Ngoài việc hướng dẫn công dân về các thủ tục khởi kiện, cán bộ làm công tác tiếp dân đã tận tình giải thích các quy định pháp luật có liên quan đến tranh chấp để người dân được hiểu. Bên cạnh đó, tại phòng tiếp công dân, đơn vị bố trí một tủ sách pháp luật  để công dân tra cứu, tham khảo. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ngay từ khâu tiếp công dân, nhận đơn khởi kiện mà nhiều công dân đã nhận ra được nguyên nhân, bản chất của các vụ việc tranh chấp và đã tự nguyện rút đơn khởi kiện.

Việc lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật vào các phiên hòa giải trong các vụ án dân sự và các buổi đối thoại trong các vụ án hành chính cũng được thực hiện thường xuyên và mang lại nhiều kết quả đáng kể. Đơn vị luôn có quan điểm xác định án tranh chấp dân sự, hành chính là những loại án có tính chất phức tạp, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của các tổ chức và ảnh hưởng đến hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương, dễ phát sinh khiếu nại đông người, khiếu nại vượt cấp, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động giải quyết các loại án này có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho các bên tranh chấp, người khiếu kiện hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để có hướng thỏa thuận, hạn chế đến mức thấp nhất việc đưa ra xét xử. Nhờ vậy, tỷ lệ án dân sự được hoà giải thành và án hành chính được đình chỉ do công dân rút đơn khởi kiện đạt khá cao. Trong 5 năm qua, án dân sự hòa giải thành đạt 67,5%  (349/517 vụ), án hôn nhân gia đình đoàn tụ đạt tỷ lệ 20,3% (131/645 vụ), thuận tình ly hôn đạt tỷ lệ 56,7% ( 366/645 vụ), án kinh doanh thương mại, lao động hòa giải đạt 75% và hành chính công dân rút đơn khởi kiện đạt 52% (9/17 vụ).

Nét nổi bật trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử của đơn vị trong thời gian qua là kết quả đạt được trong việc tổ chức các phiên tòa lưu động. Trên cơ sở nắm bắt đặc điểm tình hình tội phạm của từng địa bàn, hàng năm đơn vị đã có kế hoạch và lựa chọn các vụ án, các địa phương, đơn vị trong huyện để tổ chức các phiên tòa lưu động. Trong 5 năm qua, đơn vị đã tổ chức được 98 phiên tòa lưu động, tập trung chủ yếu ở các địa bàn có tình hình tội phạm diễn biến phức tạp như thị trấn Nam Phước, các xã Duy Hải, Duy Nghĩa, Duy Thành, Duy Vinh, Duy Sơn…Đặc biệt trước tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm ở lứa tuổi chưa thành niên đang có nhiều diễn biến phức tạp, năm 2015, đơn vị đã tổ chức 2 phiên tòa lưu động tại trường THPH Sào Nam và THPT Nguyễn Hiền. Các phiên tòa lưu động được tổ chức đã thu hút hàng ngàn lượt người đến tham dự.

Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua công tác xét xử, giải quyết các loại án của TAND huyện Duy Xuyên trong thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm hưởng ứng và đồng tình của quần chúng nhân dân trên địa bàn huyện; luôn được cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đánh giá cao; đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm trên địa bàn huyện Duy Xuyên.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên

Ông: Nguyễn Minh Quốc

Chức vụ: Chánh án
Năm sinh: 1964
Quê quán: Xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Cao cấp chính trị


Ông: Trần Mạnh Dũng

Chức vụ: Phó Chánh án
Năm sinh: 1973
Quê quán: Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Thường trú: Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
Trình độ: Đại học Luật – Cao cấp chính trị

X