Hội nghị đoàn hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 18/6/2021, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện Duy Xuyên khóa XII đã tiến hành bầu và xác nhận kết quả bầu chức danh Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, đoàn Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ gồm có 20 Hội thẩm, trong đó tái cử 14 hội thẩm, 06 hội thẩm trúng cử nhiệm kỳ mới.

Nhằm đi vào hoạt động ổn định, ngày 23/7/2021, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên đã tiến hành Hội nghị đoàn Hội thẩm và bầu ra Trưởng phó đoàn Hội thẩm theo quy định. Đồng chí Trần Công Thành, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện và đồng chí Phạm Thị Cang, là cán bộ hưu trí được bầu làm Trưởng phó đoàn Hội thẩm. Cũng nhân dịp này, trong tình hình dịch bệnh, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam chưa thể tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho Đoàn hội thẩm nói chung và các hội thẩm mới trong nhiệm kỳ nên đồng chí Nguyễn Minh Quốc, Chánh án cũng đã trao đổi một số kỹ năng cần thiết và kinh nghiệm trong công tác xét xử và động viên các vị hội thẩm mới yên tâm tham gia xét xử các vụ án tại đơn vị.

Người viết tin bài: TP Võ Thị Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thời điểm thực hiện quyền phản tố của bị đơn, những vướng mắc trong quá trình áp dụng.

1. Quy định của pháp luật: Theo quy định tại Điều 72 Bộ luật tố …

X