Một Chánh án gương mẫu, tận tụy và có tâm với nghề.

Xuất phát từ đặc điểm của Tòa án là cơ quan giải quyết, xét xử các loại vụ án, nên hằng năm công tác giải quyết xét xử luôn là nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị mà các đồng chí lãnh đạo luôn phải tìm ra những giải pháp phù hợp với tình hình chung để tập trung lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Từ năm 2015 đến nay, với vai trò là Phó chánh án, phó bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn Pháp chế đến Chánh án, Bí thư chi bộ Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên, đồng chí Nguyễn Minh Quốc đã có nhiều cách làm hay, cách quản lý có hiệu quả từ việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ công chức và đảng viên của đơn vị. Từ đó, cán bộ công chức, Thẩm phán đã thấm nhuần và vận dụng một cách tích cực những lời dạy của Bác trong hoạt động xét xử, công tác Tư pháp, xây dựng đảng viên, công chức và người lao động mạnh về tư tưởng chính trị, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Năm năm liền từ năm 2015 đến năm 2019, nhiều đề tài sáng kiến giải pháp hữu ích công tác của đồng chí luôn được Hội đồng xét duyệt đề tài của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận là giải pháp công tác hữu ích và nhân rộng trong toàn hệ thống và các cơ quan khác.

Từ năm 2015, 2016 khi còn giữ chức vụ Phó chánh án và trong lúc Đảng ta tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, làm cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo tấm gương đạo đức của Người; thì lời dạy của Bác về “Cần kiệm liêm chính, Chí công vô tư”, “ Phụng công, thủ pháp” lại càng có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, học tập vận dụng thật sát đúng, đầy đủ là phù hợp với công cuộc cải cách Tư pháp hiện nay. Với một cái tâm trong sáng, một thẩm phán có bản lĩnh, năng lực chuyên môn, đồng chí đã vận dụng các đề tài trên trong giải quyết các loại án và trong công tác quản lý.

Năm 2017, 2018 với vai trò là bí thư chi bộ Chánh án Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên, đồng chí đã luôn suy nghĩ, trăn trở về cách làm mới, cách quản lý mới sao cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị cũng như phải gắn liền với Chỉ thị 05 cũng như nghị quyết TW 4 khóa 12 trong giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên.

Năm 2017 – 2018, sau khi phát động phong trào thi đua yêu nước, kết hợp với chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của huyện ủy Duy Xuyên về cán bộ, công chức, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt gương mẫu, đi đầu trong việc xây dựng đời sống văn hóa.. đồng chí đã xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung đề tài: “Nâng cao văn hóa ứng xử, giao tiếp là động lực xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện” và “ Tiếp tục củng cố, đổi mới, công tác quản lý, điều hành xây dựng cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018”.

Bằng những việc làm cụ thể như: thường xuyên quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức đăng ký và giao nhiệm vụ xoay quanh chủ đề ứng xử giao tiếp có văn hóa theo từng nội dung, công việc cụ thể như: mỗi quý phân công một Thẩm phán và 01 Thư ký trực tiếp tiếp công công dân, đồng thời hàng tháng trên cơ sở giao nhiệm vụ giải quyết các loại án cho từng Thẩm phán, Thư ký xét xử án hình sự, hòa giải án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động…đồng chí đã trực tiếp theo dõi, nắm bắt, lắng nghe từ nhiều nguồn thông tin như: đương sự cung cấp,công dân phiền hà, đồng nghiệp trao đổi, bạn bè, dư luận phản ảnh…Khi có thông tin đồng chí trực tiếp xác minh, kiểm chứng thực tế và kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, rèn luyện và tổ chức họp nhắc nhỡ, kiểm điểm, rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng ứng xử giao tiếp trong các hoạt động của cơ quan.

Trong công tác Đảng và Chính quyền đoàn thể, đồng chí luôn chú trọng việc đẩy mạnh và làm theo “Tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 05 -CT/TW và nghị quyết TW 4 khóa 12 của Bộ chính trị. Ngay từ khi chỉ thị 05 ra đời, đồng chí đã quán triệt và yêu cầu các Đảng viên đăng ký việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và theo kế hoạch của chi bộ, hằng tháng đảng viên được phân công báo cáo kết quả làm được trong tháng về việc noi gương Bác trong sinh hoạt, công tác để Chi bộ nhận xét đánh giá. Qua đó đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đực lối sống của Đảng viên, cán bộ CC và NLĐ trong chi bộ. Mỗi đảng viên, quần chúng hằng năm đều cam kết tham gia học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những công việc cụ thể hằng ngày qua đó đã nâng cao nhận thức về chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức của Bác.

Bên cạnh đó đồng chí cũng đã tổ chức thực hiện tốt việc sinh hoạt chuyên đề với những nội dung phong phú về công tác chuyên môn, công tác xã hội và công tác khác…Phân công Đảng viên thành các tổ để chuẩn bị nội dung chuyên đề và tổ chức thực hiện.

Trong công tác chuyên môn, đồng chí đã có nhiều biện pháp kiểm tra, uốn nắn kịp thời cán bộ công chức, người lao động trong thi hành công vụ như phân công công việc và thường xuyên theo dõi, kiểm tra tiến độ giải quyết án để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, không để xảy ra tình trạng án quá thời hạn do pháp luât quy định. Nâng cao tinh thần trách nhiệm công vụ của cá nhân, trách nhiệm đi đôi với quyền lợi được bảo đảm.

Đặc biệt trong năm 2019, trong điều kiện lượng án gia tăng đáng kể trong khi chủ trương tinh giản biên chế của Chính phủ được thực hiện, Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên không được bố trí thêm con người nhưng với nỗ lực quyết tâm, đồng chí đã “quản lý đội ngũ thư ký qua nhật ký công vụ” thật chặc chẽ bằng cách trực tiếp giám sát hoạt động của tất cả các thư ký, kiểm tra nhật ký công vụ của từng thư ký vào bất kỳ thời gian nào trong tuần hoặc trong tháng tùy theo tinh thần trách nhiệm làm việc của mỗi thư ký.

Qua đó, kịp thời đôn đốc nhắc nhỡ, thư ký nào lãng phí thời gian, không trung thực, không nhiệt tình công việc cần khắc phục ngay, nếu thư ký nào thiếu thiếu tinh thần trách nhiệm, tắc trách công việc hoặc nói một đường làm một nẽo thì đối chiếu với nhật ký công vụ có sự không trung thực thì kiểm điểm ngay trong cuộc họp cơ quan và xem xét đánh giá vào cuối năm.

Cũng với những nổ lực trên, trong những năm qua, đồng chí đã xây dựng một đơn vị Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên vững mạnh về Đảng, Chính quyền và đoàn thể. Nhiều năm liền chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công đoàn và chi đoàn vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Năm 2015, Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên được tặng cờ thi đua Tòa án, năm 2017, 2019 được tặng Bằng khen của TAND tối cao

Trong 5 năm từ năm 2015 đến năm 2019, đồng chí luôn là tấm gương tiêu biểu điển hình của Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên và Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam. 5 năm liền là Chiến sỹ thi đua cơ sở, trong đó năm 2018 là chiến sỹ thi đua Tòa án nhân dân. Năm 2016 và 2018 được tặng bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Năm 2019, đồng chí là một cá nhân tiêu biểu được lựa chọn để báo cáo trong hội nghị điển hình tiên tiến cùng với 2 tập thể đơn vị khác của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và sẽ tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm của Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.

Tôi thấy ở đồng chí một người lãnh đạo có tâm, có đức, có tài. Những đức tính quý báu, cần thiết mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đến chúng ta trong mỗi lần tiếp xúc với các vị lãnh đạo chủ chốt của Chính quyền, đoàn thể. Lúc nào dồng chí cũng luôn suy nghĩ trăn trở về công việc về nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị đặt lên vai mình, đôi lúc quên cả bản thân. Nhưng cái đồng chí có được là một tập thể vững mạnh, một nội bộ đoàn kết thống nhất và được các cơ quan phối hợp đánh giá cao về vai trò, chất lượng công việc của đội ngũ cán bộ công chức đơn vị thông qua cách quản lý điều hành đơn vị của đồng chí. Đồng chí luôn là khuôn mẫu, là tấm gương điển hình tiên tiến của đơn vị mà chúng ta cần noi theo.

Người viết bài: Thẩm phán -Võ Thị Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sinh hoạt chuyên đề và bài viết của Tổng Bí Thư: Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện công văn số 09-CV/BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban chỉ đạo 35 huyện Duy …

X