Ngày hội chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Nhằm đây mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác
Hồ vĩ đại, chào mừng kỷ niệm ngày thành lập ngành Thể dục thể thao 27/3, Ủy ban
nhân dân huyện Duy Xuyên tổ chức ngày hội chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.
Với phương châm, mỗi người dân khỏe thì xã hội mới khỏe.
Ngày hội đã thu hút đông đảo lực lượng tham gia của mọi tầng lớp nhân dân.
Trong đó Công đoàn Pháp chế huyện Duy Xuyên đã tham gia tích cực với số lượng
theo phân bổ và chạy theo đúng lộ trình của Ban tổ chức, từ Trung tâm văn hóa
huyện Duy Xuyên – đường Trương Chí Cương – đường Nông Cống – VKSND
huyện Duy Xuyên và về điểm xuất phát.

                               các vận động viên Công đoàn Pháp chế

Người viết tin bài: Võ Thị Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sinh hoạt chuyên đề và bài viết của Tổng Bí Thư: Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện công văn số 09-CV/BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban chỉ đạo 35 huyện Duy …

X