Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên được tặng thưởng Giấy khen 5 năm, giai đoạn 2015-2019 của UBND huyện Duy Xuyên.

Căn cứ quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh
Quảng Nam, kế hoạch số 4433/KH-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Quảng
Nam, hướng dẫn số 1644/SNT-BTĐKT ngày 08/8/2019 của Sở nội vụ tỉnh Quảng
Nam tổ chức Đại hội/ Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu
nước tỉnh Quảng Nam lần thứ 8 (2020-2025) và kế hoạch số 91/KH-UBND ngày
28/10/2019 của UBND huyện Duy Xuyên về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5
năm (2015-2019).
Từ năm 2015 đến năm 2019, Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên liên tục giữ
vững danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc. Năm 2015 được tặng thưởng Huân
chương lao động hạng nhất; Năm 2016, 2018 được tặng Bằng khen của Tòa án nhân
dân tối cao. Cá nhân đồng chí Nguyễn minh Quốc trong 5 năm 2015-2019 liên tục
đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua Tòa án và được nhận nhiều
bằng khen của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Sau khi xem xét, đánh giá những thành tích nổi bật của Tòa án nhân dân huyện
Duy Xuyên so với thành tích của các cơ quan khác trong khối nội chính gồm: Ban
chỉ huy quận sự, Công an, Chi cục thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân và
Tòa án nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên đã quyết định trao giải
nhất cho tập thể Tòa án thuộc khối nội chính của huyện và cá nhân đồng chí Nguyễn
Minh Quốc, Chánh án Tòa án huyện vì những thành tích đóng góp cho sự phát triển
kinh tế xã hội của huyện Duy Xuyên trong 5 năm giai đoạn 2015-2019. Dự kiến Hội
nghị điển hình tiên tiến diễn ra vào tháng 4/2020 nhưng do tình hình dịch bệnh
Covid 19 diễn biến phức tạp nên UBND huyện đã tạm dừng hoạt động tổ chức và
trao về cho các cơ quan, cá nhân trong toàn huyện.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sinh hoạt chuyên đề và bài viết của Tổng Bí Thư: Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện công văn số 09-CV/BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban chỉ đạo 35 huyện Duy …

X