TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN TỔ CHỨC PHIÊN TÒA RÚT KINH NGHIỆM

Thực hiện Hướng dẫn số 136/HD-TANDTC ngày 30/3/2017 và Kế hoạch
số 519/KH-TA ngày 16/11/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam, ngày
29.7.2021, Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên đã phối hợp với Viện kiểm sát
nhân dân huyện Duy Xuyên tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Vụ án được chọn
để mở phiên tòa rút kinh nghiệm là vụ án hình sự đối với bị cáo Võ Quốc Ph và
Trần Văn T bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên truy tố về tội Mua bán
trái phép chất ma túy theo điểm a, b, c khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự năm
2015 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2017) do Thẩm phán Võ Thị Minh Phượng
làm chủ tọa phiên tòa. Bị cáo Võ Quốc Ph (người đã thành niên) đã có hành vi
mua ma túy loại methamphetamine về phân lẻ ra để bán cho các con nghiện. Bị
cáo Ph còn rủ rê, xúi giục bị cáo Trần Văn T là người dưới 18 tuổi phạm tội (tại
thời điểm xét xử, bị cáo T đã đủ 18 tuổi). Các bị cáo đã 15 lần tổ chức bán ma
túy cho nhiều người với số tiền 5.200.000 đồng. Qua quá trình tranh tụng tại
phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các tài liệu, chứng cứ; Hội đồng
xét xử đã tuyên bố các bị cáo phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy và xử phạt
bị cáo Ph 06 năm tù, bị cáo T 03 năm tù.
Sau khi kết thúc phiên tòa, đơn vị đã tổ chức họp để đánh giá rút kinh
nghiệm về kỹ năng điều hành phiên tòa, xử lý các tình huống… của Hội đồng xét
xử và chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử của Kiểm sát viên.
Thành phần tham gia phiên họp gồm đại diện lãnh đạo Tòa án, Viện kiểm sát,
những người tiến hành tố tụng trong vụ án, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký
Tòa án và Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên. Thông qua
các ý kiến tại cuộc họp đã rút ra các bài học kinh nghiệm để nâng cao kỹ năng
điều khiển phiên tòa của Thẩm phán và chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ
án.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Một số yêu cầu và giải pháp để thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách Tư pháp Hình sự ở Việt Nam hiện nay.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2-6-2005, của Bộ Chính trị …

X