Xây dựng Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên xứng đáng là biểu tượng của Công lý, lẽ phải và niềm tin.

Sau ngày Tòa án nhân dân cách mạng tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được
thành lập, ngày 12/02/1976 theo quyết định của Bộ trưởng Bộ tư pháp Cộng
hòa miền Nam Việt Nam, Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên được thành lập
theo Quyết định số 08/TATC ngày 10/8/1976 của Tòa án Nhân dân tối cao.
Trải qua gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, TAND huyện đã không ngừng
phát huy sức mạnh đoàn kết, tập trung lãnh đạo cán bộ, công chức phát huy
vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được
giao; bảo đảm kỷ cương pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp của công dân và tổ chức, góp phần tích cực vào việc giữ vững an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; đã khẳng định được vị trí,
vai trò của đơn vị trong sự nghiệp cách mạng xây dựng quê hương Duy Xuyên
và xây dựng Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Nam.
Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ giải quyết, xét xử các loại án trên địa bàn
một huyện có dân cư đông đúc, diện tích rộng bao gồm cả các xã vùng núi,
vùng đồng bằng và vùng ven biển; hoạt động công nghiệp, thương mại dịch
vụ và du lịch khá phát triển. Do đặc điểm của địa bàn nên tình hình tội phạm,
các tranh chấp trên lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, thương
mại và lao động diễn ra khá phức tạp; bên cạnh đó việc tăng thẩm quyền xét
xử án hình sự và mở rộng thẩm quyền xét xử án dân sự, kinh doanh thương
mại, hành chính cho TAND cấp huyện khiến số lượng án thụ lý ngày càng gia
tăng. Trong khi, đội ngũ Thẩm phán và Thư ký được biên chế ít, điều kiện cơ
sở vật chất, kinh phí hoạt động còn nhiều khó khăn. Để thực hiện tốt nhiệm
vụ được giao, TAND huyện luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng,
chú trọng công tác xây dựng chi bộ Đảng và cơ quan thành một khối đoàn
kết thống nhất và có sức chiến đấu cao; luôn chú trọng và đẩy mạnh học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc thực hiện lời
dạy của Bác về “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, “Gần dân, hiểu dân và
học dân”.
Trong những năm qua, cùng với việc tập trung các nguồn lực cho thực
hiện nhiệm vụ xét xử, giải quyết các loại án và công tác thi hành án hình sự,
công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử cũng
luôn được đơn vị chú trọng và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp
phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật ở địa phương.
Để thực hiện có hiệu quả công tác này, cấp ủy và lãnh đạo đơn vị luôn
quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo, quán triệt thường xuyên cho đội ngũ cán bộ,
công chức, đặc biệt là đội ngũ Thẩm phán, Thư ký Tòa án về yêu cầu và tầm
quan trọng của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong hoạt động
của Tòa án. Từ đó, mỗi cán bộ luôn có nhận thức đầy đủ về trách nhiệm

tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong quá trình tiến hành tố tụng của mình.
Với phương châm “Mỗi cuộc tiếp công dân, mỗi phiên hòa giải, mỗi phiên đối
thoại, mỗi phiên tòa là một buổi tuyên truyền pháp luật”,  hàng năm đơn vị đã
đề ra các giải pháp đột phá để tập trung thực hiện. Trong đó, việc chọn con
người thực hiện, xác định nội dung, phương pháp tiến hành  và xác định đối
tượng, địa bàn cần tuyên truyền, giáo dục pháp luật là yếu tố quyết định.
Trong công tác tiếp dân, đơn vị luôn bố trí những Thẩm phán, Thư ký có kinh
nghiệm công tác, có nghiệp vụ vững vàng và có kỹ năng giao tiếp tốt trực tiếp
thực hiện. Ngoài việc hướng dẫn công dân về các thủ tục khởi kiện, cán bộ
làm công tác tiếp dân đã tận tình giải thích các quy định pháp luật có liên
quan đến tranh chấp để người dân được hiểu. Bên cạnh đó, tại phòng tiếp
công dân, đơn vị bố trí một tủ sách pháp luật  để công dân tra cứu, tham
khảo. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật ngay từ khâu
tiếp công dân, nhận đơn khởi kiện mà nhiều công dân đã nhận ra được
nguyên nhân, bản chất của các vụ việc tranh chấp và đã tự nguyện rút đơn
khởi kiện.
Việc lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật vào các phiên
hòa giải trong các vụ án dân sự và các buổi đối thoại trong các vụ án hành
chính cũng được thực hiện thường xuyên và mang lại nhiều kết quả đáng kể.
Đơn vị luôn có quan điểm xác định án tranh chấp dân sự, hành chính là
những loại án có tính chất phức tạp, trực tiếp ảnh hưởng đến quyền và lợi ích
hợp pháp của công dân, của các tổ chức và ảnh hưởng đến hoạt động quản
lý nhà nước ở địa phương, dễ phát sinh khiếu nại đông người, khiếu nại vượt
cấp, gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, việc
tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động giải quyết các loại án
này có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp cho các bên tranh chấp, người khiếu
kiện hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật cũng như các chủ trương, chính
sách của Đảng và Nhà nước để có hướng thỏa thuận, hạn chế đến mức thấp
nhất việc đưa ra xét xử.
Trong 5 năm tờ năm 2015 đến nay, tỷ lệ giải quyết các loại vụ án của
đơn vị luôn đạt trên 95%, vượt chỉ tiêu thi đua của Tòa án nhân dân tối cao.
Tỷ lệ hòa giải trong các vụ án dân sự hằng năm luôn đạt từ 63 đến 67%, vượt
chỉ tiêu của Tòa án tối cao giao là tù 2 đến 6%. Tỷ lệ án hủy, sửa hằng năm
đều không vượt quá mức cho phép theo quy định. Các vụ án hình sự có tỷ lệ
kháng cáo nhiều nhất trong các loại án nhưng kết quả xét xử phúc thẩm hầu
hết là y án sơ thẩm. Đối với các vụ án tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình
đưa ra xét xử, các Thẩm phán đã xem xét đánh giá toàn diện, khách quan
trên cơ sở các chứng cứ đã thu thập được, không làm sai lệch những chứng
cứ đương sự cung cấp nên hầu hết các phán quyết của Hội đồng xét xử được
các đương sự đồng thuận. Tuy nhiên, cũng còn có một số vụ án bị cấp phúc

thẩm hủy để xét xử lại nhưng tính chất của vụ việc không phải vì lý do xét xử
không đúng nội dung mà vì một số thủ tục tố tụng cần được xem xét đảm
bảo. Kết quả trên thể hiện quan điểm, đường lối chỉ đạo công tác giải quyết
xét xử kịp thời, đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Các thẩm phán đều có
bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, không chịu sự tác động
nào khi giải quyết cá vụ án. Từ đó tạo được niềm tin trong quần chúng nhân
dân và biểu tượng công lý.
Từ năm 2016, đơn vị đã chú trọng thực hiện việc sinh hoạt và học tập
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị.
Hằng tháng các Đảng viên báo cáo trước chi bộ và cơ quan những nội dung
công việc mình đã học theo Bác để tập thể đánh giá nhận xét. Qua đó bản
thân từng Đảng viên, CBCC tự rút ra cho mình những bài học hay, có ý nghĩa
trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng hình tượng người
CBCC gương mẫu, tận tụy, có trách nhiệm theo phương châm “Gần dân, giúp
dân, học dân, hiểu dân”. Việc sinh hoạt chuyên đề về công tác chuyên môn và
các mặt công tác khác cũng được duy trì thường xuyên và tổ chức có kế
hoạch từ đầu năm. Mỗi năm đơn vị tổ chức sinh hoạt 3 chuyên đề ở 3 quý
khác nhau. Chất lượng và nội dung sinh hoạt được các tổ đầu tư nghiên cứu,
sưu tầm và thực hiện nghiêm túc, không qua loa, chiếu lệ. Nội dung này được
Huyện ủy Duy Xuyên đánh giá cao về nội dung và chất lượng sinh hoạt hằng
năm.
Ngoài hoạt động chuyên môn, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, sinh hoạt giao lưu
với các đơn vị bạn, hoạt động xã hội cũng được Chi bộ, Cơ quan và các đoàn thể
tham gia và tổ chức có quy mô và có sự chuẩn bị cả về nội dung lẫn điều kiện về vật
chất. Trong 5 năm, đơn vị đã đóng góp kinh phí hỗ trợ việc xây dựng nhà ở cho
người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Duy Trung, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh
khó khăn tại xã Duy Trung, Duy Châu, TT Nam Phước, Trao quà cho các hộ gia
đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trong các dịp tết nguyên đán, thăm
hỏi, tặng quà các gia đình cán bộ công chức đã nghĩ hưu, tặng quà cho thân nhân của
cán bộ, công chức, người lao động là gia đình Liệt sĩ nhân, tổ chức dọn vệ sinh khu
tưởng niệm Vĩnh Trinh và dâng hương nhân ngày 27/7. Tặng quà cho các hộ dân có
hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Giao lưu với Tòa án
nhân dân các huyện đồng bằng, huyện Tây Giang và các cơ quan chuyên môn phối
hợp thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
Đặc biệt CBCC-NLĐ trong đơn vị luôn thực hiện tốt và chấp hành chấp hành
tốt Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 19. Yêu cầu thực hiện việc cách ly xã
hội, tạm dừng các hoạt động tiếp công dân, giải quyết, xét xử, phân công lịch trực
công tác để xử lý công việc. Luôn chủ động các tình huống diễn biến của dịch bệnh
để lên phương án ứng phó tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh phù hợp.

Chuẩn bị các trang thiết bị vật tư y tế cần thiết cho công tác phòng chống dịch bệnh
như nước sát khuẩn, khẩu trang, dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, phun Cloramin B tại khuôn
viên trụ sở và các phòng làm việc.
Cán bộ công chức, người lao động gương mẫu, chấp hành các biện pháp
Phòng chống dịch bệnh Covid 19, cài đặt ứng dụng Bluezone và tuyên truyền vận
động người thân, nhân dân thực hiện để truy vết nhanh những người có khả năng bị
lây nhiễm.
Bằng nguồn kinh phí đóng góp từ đoàn viên và sự hỗ trợ của mạnh thường
quân, Công đoàn đã tổ chức trao 15 xuất quà cho những hộ khó khăn, có hoàn cảnh
neo đơn trên địa bàn thị trấn Nam Phước. Mỗi xuất quà gồm Khẩu trang y tế, nước
sát khuẩn, rau, củ quả và tiền mặt trị giá khoảng 350.000đ. Đã tổ chức nấu bữa ăn tối
hỗ trợ cho 2 chốt chặn trên địa bàn khối phố Phước Mỹ thuộc thị trấn Nam Phước và
xã Duy Phước.
Đồng thời trong 2 ngày 21 và 22/8/2020, Công đoàn đã tham gia tình nguyện
hỗ trợ phụ giúp điểm nấu ăn tập trung cho các khu cách ly tập trung rên địa bàn dưới
sự quản lý của Ban chỉ huy Quân sự huyện Duy Xuyên.
Từ sau khi đơn vị được Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động
hạng nhất vào năm 2015, đơn vị tiếp tục phát huy, duy trì và giữ vững những
thành tích đã đạt được. Bằng sự nổ lực phấn đấu không ngừng của tập thể
lãnh đạo, của từng cá nhân CBCC- NLĐ trong đơn vị đã giữ vững thành tích 5
năm liền 2015-2019 là tập thể lao động xuất sắc. Năm 2015 được tằng cờ thi
đua Tòa án nhân dân, 2016 và 2018 được tặng Bằng khen của Chánh án Tòa
án nhân dân tối cao. Trong đó có cá nhân đồng chí Nguyễn Minh Quốc, Đặng
Thị Cẩm Nhung là những điển hình tiêu biểu, nhiều năm liền được công nhận
là Chiến sĩ thi đua cơ sở và được công nhận là Chiến sĩ thi đua Tòa án nhân
dân vào các năm 2016, 2018. Năm 2019, đồng chí Nguyễn Minh Quốc là một cá
nhân tiêu biểu được lựa chọn để báo cáo trong hội nghị điển hình tiên tiến cùng với 2
tập thể đơn vị khác của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam và được chỉ định tham dự
Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm của Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.
Tháng 4/2020, đơn vị được Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Duy
Xuyên xét khen tặng giải nhất tập thể trong khối nội chính gồm các cơ quan
Ban chỉ huy quận sự, Công an, Chi cục thi hành án dân sự, Viện kiểm sát nhân dân
và Tòa án nhân dân huyện và cá nhân đồng chí Nguyễn Minh Quốc, Chánh án Tòa
án huyện vì những thành tích đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện
Duy Xuyên trong 5 năm giai đoạn 2015-2019.
Để xây dựng và giữ vững những thành tích đạt được trong thời gian qua,
ngòi việc đã kế thừa, phát huy những thành tích những năm trước, nội bộ đơn vị luôn
đoàn kết thống nhất, dân chủ được phát huy thường xuyên, đội ngũ công chức tương

đối trẻ, năng động, đơn vị luôn thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối
sống, động viên, quan tâm và khuyến khích trong CBCC-NLĐ về trách nhiệm cá
nhân, khen thưởng, kỷ luật để từng cá nhân trong đơn vị tự rèn luyện bản thân và
phấn đấu. Đặc biệt, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát
thường xuyên của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam,
Ban thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, sự theo dõi, động viên của Tòa
án nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và sự phối hợp hỗ trợ của các
cơ quan, đơn vị taị địa phương, các vị Hội thẩm nhân dân.
Hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật thông qua công tác xét xử,
giải quyết các loại án và hoạt động xã hội của TAND huyện Duy Xuyên trong
thời gian qua luôn nhận được sự quan tâm hưởng ứng và đồng tình của quần
chúng nhân dân trên địa bàn huyện; luôn được cấp ủy Đảng và chính quyền
địa phương đánh giá cao; đã góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ
tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm
trên địa bàn huyện Duy Xuyên.

                                                                                                                    Người viết bài: Thẩm phán – Võ Thị Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sinh hoạt chuyên đề và bài viết của Tổng Bí Thư: Nguyễn Phú Trọng

Thực hiện công văn số 09-CV/BCĐ ngày 28/7/2021 của Ban chỉ đạo 35 huyện Duy …

X